Nové typy destruované hudby, vyd. Guerilla records, 2008 Nové typy destruované hudby, vyd. Guerilla records, 2008